Natuurboerderij Lammerburen ligt in het oudste cultuurlandschap van noordwest Europa, n.l. in het gebied Middag-Humsterland in de provincie Groningen. Dit gebied bestond oorspronkelijk uit twee eilanden die omstreeks 1100 na Chr. omdijkt zijn. Deze eilanden zijn vervolgens aan elkaar vastgegroeid. Doordat er nooit een ruilverkaveling heeft plaats gevonden is de streek verdeeld in opvallend onregelmatige kavels. De grenzen van de percelen zijn in het verleden gevormd door oude dijken, rivieren, prielen en terpen (deze oude woonheuvels worden in Groningen wierden genoemd).
Op de kwelders langs het Reitdiep hebben de voorouders van de familie Haack in 1879 een boerderij gebouwd met de naam Lammerburen, naar de streek met dezelfde naam. De huidige familie Haack is de vierde generatie die deze boerderij tot op heden exploiteert. De naam Lammerburen is waarschijnlijk afgeleid van de wierde Jelamer en mogelijk een verbastering van Jelamerburen. De wierde ligt ten zuiden van het gemaal de Waterwolf en lag tot ongeveer 1560 binnen het Humsterland. Daarna is de dijk terug gelegd en viel de wierde er buiten. Jelamer was ook de naam van een kluft of klauw (onder gezag vallend gebied) die behoorde tot de grietenij van Niehove. Deze wierde maakt onderdeel uit van Lammerburen en de daar gevonden voorwerpen zijn in het Informatiecentrum te bezichtigen. Klik op de plaatjes voor meer informatie.
Natuurboerderij Lammerburen
info@lammerburen.nl Telefoonnummer 0594-591474 / 06-21667486
Nieuws

Aan het Reitdiep bij Lammerburen een vogelkijkhut/schilders-atelier. Klik hier voor een impressie.
 


Op 18 april 2013 is  Green-kids van Telekids op Lammerburen geweest. (klik hier)
Historie
Historie