Natuurboerderij Lammerburen
info@lammerburen.nl Telefoonnummer 0594-591474 / 06-21667486
Nieuws

Aan het Reitdiep bij Lammerburen een vogelkijkhut/schilders-atelier. Klik hier voor een impressie.
 


Op 18 april 2013 is  Green-kids van Telekids op Lammerburen geweest. (klik hier)
Natuurboerderij Lammerburen biedt u heel veel mogelijkheden. Hieronder een aantal voorbeelden:

* U kunt een route lopen over het bedrijf en over het land.
* Voor scholen zijn er ook diverse mogelijkheden. Scholen kunnen voorlichting krijgen
  op agrarisch gebied. Voorbeelden hiervan staan op de site www.metdeklasdeboerop.nl
* Schoolklassen kunnen bijvoorbeeld nestkasten bouwen, een speurtocht doen over uilen  
  en er zijn leskisten over uilen en weidevogels. 
* Natuurlijk kunnen we ook meer over ons akkerbouwbedrijf vertellen.
* Een presentatie zien over de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de flora en fauna.
* Er zijn voorbeelden te zien over agrarisch natuurbeheer zoals onderhoud van rietsloten, 
  een bloemendijk en vele soorten vogels.
* Een middag(je) in het Humsterland.

Hieronder ziet u enkele foto's  van excursies op Infocentrum Lammerburen.
Excursies