Natuurboerderij Lammerburen
info@lammerburen.nl Telefoonnummer 0594-591474 / 06-21667486
Nieuws

Aan het Reitdiep bij Lammerburen een vogelkijkhut/schilders-atelier. Klik hier voor een impressie.
 


Op 18 april 2013 is  Green-kids van Telekids op Lammerburen geweest. (klik hier)
Doordat er niet steeds al het riet uit de sloten wordt gemaaid, komen er diverse "rietvogels" voor, zoals o.a. de Blauwborst en de Rietzanger, die regelmatig gehoord en gezien worden.In de rietboorden van het Reitdiep broedt regelmatig de bruine kiekendief. Ook komen er weide- en akkervogels voor en zelfs de Zeearend vliegt zo nu en dan over het Reitdiep. 
Op de in 1998 herstelde dijk van het Humsterland werd een bloemenmengsel ingezaaid. Dit mengsel bloeit van het vroege voorjaar tot in de late herfst met een grote verscheidenheid aan bloemen en trekt hierdoor veel insecten en vlinders aan. In 2003 werden hier 17 verschillende soorten dagvlinders en diverse juffers en libelles waargenomen.
Langs de perceelranden worden ook bloemenmengsels ingezaaid. De insecten en vlinders trekken weer vogels aan. In de herfst komen er veel zaadetende vogels. Bij het Reitdiep komen veel ganzen, eenden en zwanen voor. Uit de periode dat het Reitdiep open stond voor eb en vloed komt nog de Spindotterbloem voor. Dit is een plant die zich aangepast heeft aan sterk wisselende waterstanden. Aan de oevers van het Reitdiep komen Spindotters nog voor.

Hieronder staan enkel foto's:

Agrararisch natuurbeheer